Zamówienia publiczne

Żywiec, dnia 2024.04.12

Zawiadomienie o wyniku postępowania z otwarcia ofert na usługę p.n. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych w SOSW w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2024.04.03

ZAPYTANIE OFERTOWE "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” nad realizacją zadania p.n „ Budowa wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu "

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 

Żywiec, dnia 2024.01.24

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania dotyczącego "Remontu łazienki w internacie" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2024.01.16

Zapytanie ofertowe dotyczące "Remontu łazienki w internacie" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2023.12.13

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy artykułów biurowych" do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy środków czystości" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2023.12.13

Zapytanie ofertowe dotyczące "Sukcesywnego zakupu paliwi w systemie sprzedaży bezgotówkowej" do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2023.12.01

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dowózu osób niepełnosprawnych" do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2023.07.17

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni w ramach programu "zielona pracownia 2023"

 

Żywiec, dnia 2023.05.09

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej na zadanie pn: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu ul. Kopernika 77

 

Żywiec, dnia 2023.04.28

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2022.12.07

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania dotyczącego „Dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.12.05

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy środków czystości" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.12.05

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy artykułów biurowych" do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2022.11.22

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dowózu osób niepełnosprawnych" do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2022.05.02

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE (świadczenie usług terapeutycznych) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2022.04.04

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę p.n. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad remontem nawierzchni przed budynkiem SOSW ”

 

Żywiec, dnia 2022.03.21

ZAPYTANIE OFERTOWE "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego” dla zadania p.n. Remont nawierzchni przed budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Żywcu ul. Kopernika 77

 

Żywiec, dnia 2021.12.14

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.12.01

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy środków czystości" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.12.01

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy artykułów biurowych" do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.12.01

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dowózu osób niepełnosprawnych" do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.12.01

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dostawy artykułów żywnościowych" do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.11.09

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 ,, Aktywna tablica ‘’

 

Żywiec, dnia 2021.07.16

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę p.n: wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu ul. Kopernika 77 w ramach zadania „Posiłek w domu i szkole”

 

Żywiec, dnia 2021.07.09

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę p.n. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót elektrycznych w ramach zadania p.n. Przebudowa instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.07.06

Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu w ramach zadania „Posiłek w domu i szkole”

 

Żywiec, dnia 2021.07.02

Zapytanie ofertowe dotyczące "Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" dla robót elektrycznych w ramach zadania p.n. Przebudowa instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu

 

Żywiec, dnia 2021.06.21

Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu uczniów na staże z projektu "CZAS DLA ZAWODOWCÓW Z POWIATU ŻYWIECKIEGO"

 

Żywiec, dnia 2021.06.09

Zawiadomienie o wynikach postępowania na usługi pn.: „Wykonanie kursu baristycznego w ramach projektu „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego””

 

Żywiec, dnia 2021.05.31

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi pn.: „Wykonanie kursu baristycznego w ramach projektu „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego””

 

Żywiec, dnia 2021.01.14

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

- Zapytanie

 

Żywiec, dnia 2020.12.28

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania na „Dostawę sprzętu gastronomicznego w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

- Zawiadomienie

 

Żywiec, dnia 2020.12.23

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę sprzętu gastronomicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Wyniki otwarcia ofert

 

Żywiec, dnia 2020.12.21

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Zapytanie/Formularz ofertowy

 

Żywiec, dnia 2020.12.16

Protokół z otwarcia ofert dotyczących "Dowózu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Protokół

 

Żywiec, dnia 2020.12.15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy pn.:„Dostawa sprzętu gastronomicznego w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” – drugie postępowanie”

Ogłoszenie

Załącznik_1A

Załącznik_2

Załącznik_3

Zapytanie

 

Żywiec, dnia 2020.12.15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy pn.: „Dostawa sprzętu gastronomicznego w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Załącznik

 

Żywiec, dnia 2020.12.07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy pn.: „Dostawa sprzętu gastronomicznego w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Załącznik

Załącznik_1

Załącznik_1A

Załącznik_2

Załącznik_3

 

Żywiec, dnia 2020.11.27

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dowózu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Zapytanie/Formularz ofertowy

 

Żywiec, dnia 2020.11.27

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy artykułów biurowych" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Zapytanie/Formularz ofertowy

 

Żywiec, dnia 2020.11.27

Dotuczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Zawiadomienie

 

Żywiec, dnia 2020.11.27

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu i dostawy środków czystości" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Zapytanie/Formularz ofertowy/Umowa

 

Żywiec, dnia 2020.11.16

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych - „Aktywna tablica". dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Zapytanie/Formularz ofertowy

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl