Organizacje

Szkolne Koło Oszczędności

Cele:

 • praktyczna nauka zarządzania finansami osobistymi
 • przekazania wiedzy na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
 • wzmacnianie postaw przedsiębiorczych
 • propagowanie idei oszczędzania
 • organizowanie spotkań propagujących oszczędzanie
 • organizowanie konkursów bądź innych form propagujących oszczędzanie.

Nauczyciele:
Małgorzata Kudyba
Kinga Arenderska

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze

338681792 916901642784005 3768198663880273380 n

Cele:

 • poznawanie wartości krajoznawczej naszego kraju ze szczególnym uwzględnieniem Żywiecczyzny
 • poznawanie dorobku duchowego i materialnego
 • poznawanie fauny i flory
 • doskonalenie umiejętności organizowania wycieczek: logistyki, korzystanie z różnych źródeł wiedzy
 • poszanowanie zasobów naturalnego środowiska, udział w inicjatywach mających na celu ochronę przyrody
 • propagowanie aktywnego wypoczynku
 • współpraca z Babiogórski Oddziałem PTTK z siedzibą w Żywcu
 • wspólne działanie nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców, przyjaciół Ośrodka
 • spotkania z podróżnikami, prezentowanie ciekawych miejsc w Polsce i na świecie
 • organizowanie wędrówek w różnej postaci.

Zarząd koła:
Tomasz Niwiński
Bartłomiej Zemła
Marcin Szypke
Norbert Wilas

Ewa Zoń

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużyna nieprzetartego szlaku - Drużyna Słońca

Cele:

 • kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego
 • braterski stosunek do innych, przyjacielska, serdeczna postawa wobec wszystkich ludzi
 • gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce
 • ciągłą pracą nad sobą
 • poznawanie prawa i obyczaju harcerskiego, zdobywanie sprawności
 • znajomość musztry, organizowanie zabaw, pląsów, śpiewnie piosenek
 • organizowanie pomocy dla potrzebujących
 • przygotowywanie i udział w rajdach biwakach, wycieczkach

Druhny:

Bernadetta Walaszek
Karolina Piątek

Polski Czerwony Krzyż

pck

Cele:

 • propagowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka
 • promowanie zdrowego trybu życie bez używek i ryzykownych zachowań
 • kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym
 • promowanie postaw życzliwości i wrażliwości wobec drugiego człowieka
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijanie umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży
 • pomoc potrzebującym uczniom
 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Opiekunki koła:
Barbara Sołtysek
Marcela Widełka-Midor
Kamila Wronka-Jurasz, Róża Rus

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl