Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to forma wsparcia dla najmłodszych podopiecznych Ośrodka. Tego typu zajęciami objęte są dzieci od 0 do 7 roku życia, posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Wszelkiego rodzaju formy terapii prowadzone w ramach WWR, mają na celu wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka, wyrównywanie deficytów poznawczych, usprawnianie zaburzonych funkcji. Zajęcia odbywają się indywidualnie i dobierane są do potrzeb dziecka w porozumieniu z rodzicami oraz w oparciu o opinię o potrzebie WWRD.

Formy terapii w ramach WWR:

 • terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia SI
 • terapia pedagogiczna
 • psychoterapia
 • zajęcia z psychologiem
 • terapia ręki
 • terapia Tomatisa
 • terapia EEG Biofeedback
 • hipoterapia
 • terapia bilateralna
 • logorytmika

Terapia logopedyczna z wykorzystaniem panelu świetlnego

 

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl