Zajęcia pozalekcyjne

Biblioteka i Centrum Informacji Multimedialnej

Od stycznia 2008r. w naszej Szkole działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało w efekcie realizacji projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, współfinansowanego przez Unię europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.Centrum komputerowe doskonale wpisuje się w pracę biblioteki, daje szansę na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. W Centrum Multimedialnym młodzież przygotowuje się do lekcji, zbiera materiały do referatów i poszerza zdobyte informacje z różnych dziedzin wiedzy. Użytkownicy, którzy nie posiadają w domach komputerów doskonalą swoje umiejętności wyniesione z lekcji informatyki. Każdy uczeń zostaje zapozanay z Regulaminem i zasadami jakie należy przestrzegać Korzystając z Centrum.

Regulamin korzystania z Centrum Multimedialnego wersja PDF

Uczniowie korzystają z Centrum Multimedialnego

Zabrania się:

 • Instalowania innych programów, dokonywania zmian już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 • Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.
 • Wykorzystywania komputera do prowadzenia czatów i gadu-gadu, a także odwiedzania tych stron.
 • Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Kopiowania programów stanowiących własność Centrum Multimedialnego i Szkoły.

Klub Twórczości Artystycznej

cele:

 • rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną
 • rozwijanie wiedzy o teatrze
 • poznawanie języka teatralnej ekspresji
 • umiejętność inscenizowania utworu
 • umiejętność wykonania scenografii
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole, zacieśnienie więzi między członkami grupy.

Opiekunki koła:
Beata Muś
Katarzyna Żywczak
Małgorzata Harężlak
Joanna Harężlak

Uczniowie prezentują bajkę O rybaku i złotej rybce

Zespół taneczny Areobik

cele:

 • budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem
 • zapoznanie z różnorodnością form tanecznych
 • kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu
 • podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży
 • wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania
 • kształtowanie punktualności i systematyczności
 • wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie
 • promowanie Ośrodka w konkursach międzynarodowych i szkolnych
 • nauka przez zabawę oraz umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów

Opiekunki koła
Janota Małgorzata
Dagmara Masłowska
Izabela Lach
Justyna Widuch

Układ taneczny zespołu Aerobik

Koło fotograficzne

logo removebg preview

Cele:

 • kształtowanie zainteresowania fotografią
 • umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym
 • kształtowanie potrzeby dokumentowania wydarzeń za pomocą fotografii
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną
 • praca w zespole.

Opiekunki koła
Magdalena Mrozik
Dorota Mika-Tlałka
Agnieszka Kłusak

 

Koło komputerowe Bajt

cele:

 • kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia
 • pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie
 • kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz innymi urządzeniami
 • kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów
 • dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej
 • umożliwienie uczniom komunikowania się przez Internet
 • posługiwanie się terminologią stosowaną w informatyczną
 • zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Opiekunowie
Bartłomiej Zemła
Paweł Luzar

Praca z komputerem to ulubione zajęcie wielu uczniów

 

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl