Warsztat Terapii Zajęciowej

4 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żywcu, który powstał dzięki ogromnemu wsparciu i pomocy Powiatu Żywieckiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomysł tworzenia Warsztatu był wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców i naszych absolwentów, spełnieniem naszych marzeń o znacznie szerszym niż dotychczas otwarciu się na potrzeby osób niepełnosprawnych i poprawie ich perspektywy życiowej"...

Warsztat Terapii Zajęciowej obejmują swoją działalnością głównie osoby niepełnosprawne. Zajęcia w WTZ prowadzone są w poszczególnych pracowniach tj: komputerowo-edukacyjnej, artystyczno-plastycznej, teatralnej z elementami komunikacji i umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego oraz ogrodniczo-florystycznej.

Uczestnicy warsztatów wykonują wspólne dzieło malarskie

Uczestnicy przede wszystkim nabywają w nich podstawowe umiejętności życiowe, ale także pokonują własną nieśmiałość i wyobcowanie. Pod okiem terapeutów nabywają nowe kwalifikacje oraz rozwijają dotychczasowe zainteresowania.

Obszerna relacja z życia warsztatów ZAPRASZAMY

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl