Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Chce się żyć” zostało założone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Żywcu przez grupę nauczycieli i rodziców uczniów niepełnosprawnych oraz zarejestrowane w KRS pod numerem 0000575932 dnia 16.09.2015 r.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom. Polega ona między innymi na pokryciu kosztów wyżywienia, różnego rodzaju wycieczek, zajęć terapeutycznych oraz doposażeniu bazy lokalowej Ośrodka. Nasze Stowarzyszenie jest organizacją młodą i utrzymuje się ze składek członkowskich, życzliwości nauczycieli i przyjaciół. „Chce się żyć” to hasło, które odzwierciedla nasz optymizm i pozwala cieszyć się życiem. To dzięki niemu nasze dzieci starają się funkcjonować w społeczeństwie zachowując prawidłowe relacje z innymi ludźmi: rówieśnikami, przyjaciółmi i rodziną.

Wspólnie staramy się też pokonywać trudności i przeciwności losu - bo nie jest dobrze, aby człowiek był sam.
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żywcu
PKO Bank Polski SA 43 1020 1390 0000 6502 0539 9037

Zarząd i Sponsorzy oraz podopieczni Stowarzyszenia Chce się żyć

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl