Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

Posiadamy jeden kierunek kształcenia: kucharz małej gastronomii.

312449789 827195115083602 1963241964390487525 n

W naszej szkole uczniowie zdobywają wiadomości z przedmiotów ogólnych takich jak: język polski, język angielski, historia, geografia, fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, religia, wychowanie fizyczne oraz przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w w naszej placówce.

Szkoła Brańżowa kończy się egzaminem państwowym, uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, taki sam jak w szkole masowej. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.Prowadzone są zajęcia wspomagające ucznia w wyrównywaniu braków w nauce. Klasy są mało liczne, co daje możliwość indywidualizacji w nauczaniu.

Uczeń może mieszkać w internacie w nowocześnie urządzonych sypialniach, pod opieką wykwalifikowanych pedagogów, od poniedziałku do piątku za niewielką odpłatnością. Wychowankowie objęci są opieką – pedagoga, psychologa i logopedy

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl