Świetlica

Zajęcia świetlicowe stanowią ważne ogniwo współczesnego wychowania. Świetlica szkolna uzupełnia pracę wychowawczą szkoły, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć dzieci realizują potrzeby, które wynikają z poczucia bezpieczeństwa i samorealizacji.

Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej: zajęcia dydaktyczne: rozmowa, pogadanki , swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie, oglądanie ilustracji, konkursy, oglądanie albumów, zajęcia manualne: malowanie, rysowanie, prace techniczne, prace gospodarczo – porządkowe (naprawa i przegląd gier, zajęcia ruchowe: (gry i zabawy świetlicowe) boisko sportowe, plac zabaw, spacer po okolicy, zabawy sportowe w sali , gry zespołowe, sala świetlicowa, zabawy kierowane: budowanie z klocków, zabawy towarzyskie w kole, układanie puzzli.

Podopieczni świetlicy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach plastyczno- technicznych, wykazując się niezwykłą pomysłowością i inwencją twórczą. Dzięki takim zabawom kształtują nie tylko umiejętności społeczne, ale także rozwijają wyobraźnię, kreatywność.

Ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu na świetlicy są gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia ruchowe stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych, oddziałujących wszechstronnie na organizm dziecka i wyzwalających jego aktywność. Przyczyniają się do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, współdziałają z rozwojem wrażeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska. Nauczyciele pomagają dzieciom w odrobieniu prac domowych.

Dzieci mają także czas na rozwijanie własnych potrzeb i zainteresowań. Różnorodność zajęć jakie proponuje nasza świetlica szkolna, wpływa pozytywnie na wszechstrony rozwój naszych wychowanków.

Wychowankowie świetlicy w czasie swobodnej zabawy

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl