Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Jak co roku, jesienią, w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie dokonują wyboru spośród swoich przedstawicieli klasowych.
Uczniowie dokonują wyboru spośród swoich przedstawicieli klasowych.
Nasi reprezentanci - gratulujemy!
Nasi reprezentanci - gratulujemy!

Było to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Przewodniczącą Szkoły na rok 2021/2022 została Sabina. Funkcje zastępców pełnić będą Karol i Tomasz. Dodatkowo zostały powołane sekcje: informacyjna, organizacyjno-porządkowa, rozrywkowa, eko, kulturalno-muzyczna, wolontariat oraz dzień bez pytania. Członkowie sekcji wraz z opiekunami czuwać będą nad zapewnieniem ciekawych atrakcji oraz wspieraniem potrzebujących w środowisku szkolnym i lokalnym. Wszystkim pełniącym nowe obowiązki gratulujemy oraz życzymy wytrwałości w zamierzonych działaniach.

Zapraszamy do galerii.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl