Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni w SOSW

„GÓRY, LASY I DOLINY... Z ZIELONEJ PRACOWNI WPROST DO BESKIDZKIEJ KRAINY” – tak brzmi hasło przewodnie utworzonej w Specjalnym Ośrodku Szkol–Wychowawczym w Żywcu, nowoczesnej i wielofunkcyjnej Zielonej Pracowni. Projekt ten, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Wicewojewoda śląski Pan Jan Chrząszcz przecina wstęgę w zielonej pracowni.
Wicewojewoda śląski Pan Jan Chrząszcz przecina wstęgę w zielonej pracowni.
Pierwsza lekcja w Zielonej Pracowni z mikroskopami.
Pierwsza lekcja w Zielonej Pracowni z mikroskopami.

 W dniu 4 października 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie naszej, pięknej pracowni. Na uroczystość przybyli: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, Wicedyrektor Delegatury KO w Bielsku-Białej Elżbieta Sobieska, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Baczyński, Przedstawiciel Zarządu Powiatu Zbigniew Gąsiorek, Dyrektor Wydziału Oświaty Andrzej Widzyk, Przyjaciel Szkoły Elżbieta Kamieńczyk-Cudek oraz Rada Rodziców Szkoły. Po uroczystym przecięciu wstęgi i oficjalnym otwarciu Zielonej Pracowni odbyła się lekcja pokazowa, na której goście mogli obejrzeć jak wykorzystujemy w praktyce nowoczesne zaplecze dydaktyczne Naszej Placówki. <dir="auto">Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl