Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni pod nazwą "Wodne Laboratorium"

28 września w Szkole Branżowej w naszym Ośrodku miało miejsce uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni pod nazwą "Wodne Laboratorium" połączone z oficjalną prezentacją muralu.

Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni pod nazwą
Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni pod nazwą "Wodne Laboratorium".
Lekcja pokazowa.
Lekcja pokazowa.

Na otwarcie przybyli zacni goście: wiceprezes WFOŚIGW w Katowicach, Pan Adam Lewandowski, Starosta Żywiecki, Pan Andrzej Kalata, Wicestarosta Pan Stanisław Kucharczyk, Dyrektor Delegatury KO w Bielsku Białej, Pan Tomasz Kowalik, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Pan Andrzej Widzyk wraz z zastępcą, Panią Agnieszką Kastelik, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Pani Aleksandra Legierska, twórca muralu, etnograf,artysta, Pan Maciej Szymonowicz, , Nadleśniczy w Węgierskiej Górce Pan Marian Kanapek, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu, Pani Magdalena Nowakowska oraz koordynator projektu, Pani Elżbieta Kamieńczyk – Cudek. Zielona Pracownia została w całości sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach w drodze konkursu, natomiast mural powstał w ramach realizacji zadania publicznego naszego stowarzyszenia ,,Chce się żyć” pn. Kolorowo na ludowo. Spotkanie uświetnił występ naszych uczniów oraz lekcja pokazowa w nowej klasopracowni. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym projekty i organizatorom wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

Galeria zdjęć nr 2

Zapraszamy do częsci artystycznej

Film nr 1

Film nr 2

Film nr 3

 

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl