Terapia taktylna grudzień 2021

Terapia taktylna- zajęcia realizowane przy projekcie „Im wcześniej, tym lepiej” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W imieniu beneficjentów Dziękujemy!

Terapia taktylna.
Terapia taktylna.
Uczennica podczas terapii.
Uczennica podczas terapii.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji

Witamy na terapii taktylnej. Metoda terapii taktylnej pełni istotną rolę w stymulacji rozwoju dzieci. Dzięki ogromnej sile uaktywniania naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało – mózg może być skutecznie wykorzystywana podczas pracy z:porażeniami mózgowymi, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy. Zajęcia realizowane przy projekcie „Im wcześniej, tym lepiej” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt jest realizowany w Województwie Mazowieckim, Małopolskim, Pomorskim, Śląskim, Lubelskim oraz Warmińsko-Mazurskim. W imieniu beneficjentów, ich rodziców oraz naszym serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do galerii.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl