Realizacja programu PFRON "Poprawa dostępności w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu poprzez likwidację barier architektonicznych"

W ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON, za zgodą Rady Powiatu przystąpiliśmy do realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu poprzez likwidację barier architektonicznych”.
PFRON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości 327 646,77 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 409 558,46 zł

Dostępna przestrzeń publiczna. Dostosowanie: poprawa dostępności w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Żywcu poprzez likwidację barier architektonicznych.
Dostępna przestrzeń publiczna. Dostosowanie: poprawa dostępności w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Żywcu poprzez likwidację barier architektonicznych.

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żywcu poprzez budowę wewnętrznej platformy, która umożliwi uczniom Ośrodka i uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego, a także mającym problemy z poruszaniem się swobodny dostęp do pomieszczeń SOSW. Dziękujemy pięknie za pomoc Pani Monice Cebrat- PCPR w Żywcu, PFRON Oddział Śląski Starostwo Powiatowe w Żywcu za zauważenie naszych potrzeb i finansowanie projektu.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl