Projekt „Włączeni w kulturę” 2023

W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zakończyły się wakacyjne warsztaty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, realizowane w ramach zadania „Włączeni w kulturę” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Zadanie dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami stanowiło połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej, służyło integracji  społecznej osób niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących, w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi.

Projekt włączeni w kulturę.
Projekt włączeni w kulturę.
Warsztaty.
Warsztaty.

W warsztatach łącznie wzięło udział 67 osób w tym 42 osoby
z niepełnosprawnościami oraz 25 opiekunów i asystentów. Z uczestnikami pracowało 11 pedagogów oraz 3 pedagogów wspomagających, tłumacz polskiego języka migowego, audiodeskryptor, akompaniator oraz 3-osobowy zespół merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania.
Zajęcia pozwoliły osobom ze szczególnymi potrzebami w pełni uczestniczyć
w ofercie kulturalnej na co dzień realizowanej przez Zespół „Śląsk”, a ich celem było niwelowanie barier w dostępie do kultury. Część zajęć była transmitowana on-line, zarejestrowana i można do nich wrócić na stronie internetowej: www.zespolslask.pl
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
#taniec #warsztatyartystyczne

Zapraszamy do galerii 1

Zapraszamy do galerii 2

Zapraszamy do galerii 3

Zapraszamy do galerii 4

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl