Projekt "Jestem aktywny i kreatywny" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehablilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od trzech lat w naszej szkole realizujemy projekt JESTEM AKTYWNY I KREATYWNY finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uczniowie podczas zajęć z muzykoterapii.
Uczniowie podczas zajęć z muzykoterapii.

 

Od trzech lat w naszej szkole realizujemy projekt JESTEM AKTYWNY I KREATYWNY finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych i rekreacyjnych. Wychowankowie pod okiem nauczycieli i terapeutów regularnie uczestniczą w różnych formach zajęć usprawniającychi rozwijających pasje i zainteresowania, są to: zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność, muzykoterapia i zajęcia teatralne oraz zajęcia Nordic Walking, ponadto indywidualne zajęcia komunikacji alternatywnej i terapii ręki. Dzięki tym zajęciom wychowankowie ciekawie i pożytecznie spędzają swój czas wolny, uczą się wielu nowych form aktywności, rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania, a przede wszystkim w przyjaznej atmosferze wyrównują i korygują dysharmonie rozwojowe. Dodatkowym atutem realizacji projektu jest możliwość zakupu wielu pomocy dydaktycznych, doposażenia sal w specjalistyczny sprzęt. Serdecznie dziękujemy Podlaskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ROZWÓJ za możliwość uczestniczenia w projekcie. Zapraszamy do fotogalerii.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl