Projekt innowacyjno-wdrożeniowy "Model Wsparcia Międzysektorowego"

W 2022 roku Powiat Żywiecki, jako jeden z 36 powiatów w Polsce przystąpił do projektu innowacyjno-wdrożeniowego "Model Wsparcia Międzysektorowego" w zakresie oceny funkcjonalnej, którego celem było zbadanie potrzeb dzieci i młodzieży z naszego regionu i zbudowanie na podstawie rezultatów sieci współpracy wokół potrzeb dziecka, ucznia i rodziny.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy "Model Wsparcia Międzysektorowego".
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy.
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy.

Projekt był realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu, a nasz ośrodek pełnił w nim funkcję Instytucji Koordynującej. 15 i 16 kwietnia br. odbyła się konferencja podsumowująca wszystkie działania podejmowane w ramach projektu, pn. Model Wsparcia Międzysektorowego – strategie i wyzwania. Powiat Żywiecki reprezentowali Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Pan Andrzej Widzyk, oraz wicedyrektor tegoż wydziału, Pani Agnieszka Kastelik, Dyrektor PPP w Żywcu, Pani Magdalena Nowakowska oraz Dyrektor SOSW, Pani Magdalena Worek. Tematyka konferencji obejmowała rekomendacje ekspertów z dziedziny pedagogiki, psychologii, edukacji i pomocy społecznej. Podczas warsztatów analizowano w grupach proces wdrażania założeń teoretycznego modelu rozwiązań na rzecz zintegrowania działań dzieci, uczniów i rodzin z perspektywy prowadzonych studiów przypadku.
Dziękujemy całemu zespołowi projektu, który reprezentowali: prof. UŚ Zenon Gajdzica, dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Radosław Piotrowicz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Dziękujemy!
Model Wsparcia Międzysektorowego
Starostwo Powiatowe w Żywcu

Zapraszamy do galerii.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl