Projekt innowacyjno-wdrożeniowego dotyczącego oceny funkcjonalnej, pn. "Model wsparcia międzysektorowego"

W bieżącym roku szkolnym Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji projektu innowacyjno-wdrożeniowego dotyczącego oceny funkcjonalnej, pn. "Model wsparcia międzysektorowego".

Uczestnicy projektu.
Uczestnicy projektu.
Uczestnicy projektu.
Uczestnicy projektu.

Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu, a nasz ośrodek pełni funkcję Instytucji Koordynującej w tym projekcie . W ubiegłym tygodniu odbyła się w Pruszkowie dwudniowa konferencja. Powiat Żywiecki reprezentowali Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Pan Andrzej Widzyk,  oraz wicedyrektor tegoż wydziału, Pani Agnieszka Kastelik, Dyrektor PPP w Żywcu Pani Magdalena Nowakowska oraz Dyrektor SOSW, Pani Magdalena Worek. Tematyka spotkań zawierała między innymi sprawozdanie z realizacji projektu w poszczególnych powiatach oraz prezentację dobrych praktyk. Podczas warsztatów analizowano w grupach proces wdrażania założeń teoretycznego modelu rozwiązań na rzecz zintegrowania działań dzieci, uczniów
i rodzin z perspektywy prowadzonych studiów przypadku.
Dziękujemy Organizatorom za wspaniałą i wartościową konferencję oraz moc inspiracji.
Dziękujemy:
Model Wsparcia Międzysektorowego
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Andrzej Kalata
Stanisław Kucharczyk

Zapraszamy do galerii. 

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl