Poszerzamy wiedzę na temat znaczenia łąki kwietnej w ekosystemie

Uczniowie Szkoły Branżowej posiadają już dużą wiedzę na temat znaczenia łąki kwietnej w ekosystemie.W zeszłym tygodniu postanowili się tą wiedzą podzielić z młodszymi kolegami, przeprowadzając zajęcia o wyżej wymienionej tematyce. Pierwszym punktem spotkania był pokaz oraz omówienie prezentacji pt." Kwietna łąka".

Następnie Nikodem wraz z Karoliną podzielili uczestników na 3 grupy,dla których przygotowano 3 stanowiska z zadaniami. Młodsi uczniowie chętnie pracowali w swoich  grupach. Mogli również liczyć na wsparcie starszych kolegów. Taka forma zajęć pozwoliła lepiej utrwalić wiadomości na temat znaczenia kwietnej łąki oraz sprzyjała integracji.
#PolskaKwitnie #łakikwiatowe 

Zapraszamy na film

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl