Mieszkam w Beskidach edycja 2021/2022

Zachęcamy do udziału w konkursie.

241973100 1510331425996840 7453827900704514628 n

XXIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

„MIESZKAM W BESKIDACH”
REGULAMIN KONKURSU
Organizator;
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca
Cel; Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac.
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny /adresowany jest również do osób niepełnosprawnych/.
Pragniemy aby był swego rodzaju przeglądem twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami.
Tematyka i technika prac. Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianym terminem Beskidy. Organizatorzy nie narzucają , jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw. „malowanie słowem”/ oraz muzycznego.
Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie; rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd. itp./ Jedynymi wymogami ze strony organizatorów jest fakt, że prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczejuczestników konkursu oraz nie mogą brać udziału w innych konkursach !!
UWAGA!!! Dopuszcza się wspólne wykonanie prac przez dzieci i rodziców (kat. „mama, tata i ja”)
Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każdy autor bez względu na wiek, miejsce zamieszkania itd. Konkurs pod tym względem ma w pełni otwarty charakter.
UWAGA !!! W KONKURSIE NIE BĘDĄ OCENIANE PRACE ZBIOROWE WYKONANE PRZEZ WIECEJ NIŻ DWÓCH AUTORÓW.
(Jest to możliwe wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z organizatorem.)
UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY AUTORA PRACY NA JEJ PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ ORAZ WYKORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB PRZEZ ORGANIZATORÓW KONKURSU Z ZACHOWAZNIEM PRZEPISÓW RODO
Przebieg Konkursu.
Październik 2021- Styczeń 2022r. Przyjmowanie i rejestracja prac konkursowych
Luty 2022r. Sporządzenie galerii internetowej prac konkursowych
Luty/Marzec 2022r. Ocena prac przez jury
20 Marzec 2022r. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
Kwiecień/Maj 2022r. Spotkania z laureatami konkursu
Ocena prac i nagrody.
Prace konkursowe ocenia jury powołane prze organizatorów w skład, którego wchodzą twórcy amatorzy jak również profesjonaliści z zakresu różnych form wyrazu artystycznego.
Ocena prac przebiega w następujących kategoriach ;
VI kategorii wiekowych ;
autorzy w wieku do 6 lat, 7- 9 lat, 10-12 lat ,13 -15 lat, 16-18 lat, powyżej 18 lat
Jury może przyznać; Nagrody GRAND PRIX, trzystopniowe nagrody oraz wyróżnienia , w podziale na stosowane techniki wykonania prac oraz kategorie wiekowe.
Nagrody rzeczowe przewidziano dla laureatów trzech stopni, zaś osoby wyróżnione otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Z uwagi na różnorodność technik twórczych jury dokonuje również oceny uwzględniając tą różnorodność i może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe. W miarę posiadanych środków finansowych jury może przyznać również nagrody dla nauczycieli i opiekunów, kierując się w tym względzie ich zaangażowaniem w realizację idei konkursu.
Rodzaje nagród – dyplomy, książki, przybory szkolne, inne nagrody rzeczowe oraz udział w wycieczkach, warsztatach, plenerach malarskich, nagrody niespodzianki. Nagrody nie odebrane w terminie miesiąca od chwili ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przeznaczonych na kolejną edycję konkursu.
Uwagi końcowe.
Przesłanie prac na konkurs może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na terenie szkoły. W takim przypadku prosimy o przesłanie informacji o ilości uczestników, co pozwoli na określenie ogólnej liczby uczestników naszego konkursu.
O wynikach konkursu uczestnicy lub ich opiekunowie informowani są listownie. Prace nadesłane na konkurs nie są zwracane, lecz gromadzone celem stworzenia stałej wystawy „Mieszkam w Beskidach”. /zwrot pracy może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem/
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji prac nadesłanych na konkurs.
Prace zgłoszone do konkursu „Mieszkam w Beskidach” nie mogą być zgłaszane do innych konkursów !
WIELKĄ PROŚBĘ kierują organizatorzy do autorów prac i ich opiekunów o czytelne podpisywanie prac z podaniem imienia i nazwiska opiekuna oraz autora wraz z jego wiekiem, a także placówki (szkoła, dom kultury itp.)
Opis pracy winien być czytelny i trwale przymocowany do pracy. Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych prac prosimy o przygotowanie wykazu prac nadesłanych z poszczególnych placówek sporządzony wg. wzoru.
l.p. Imię Nazwisko autora wiek Placówka/miejscowość Imię Nazwisko opiekuna
Wszelkie informacje o konkursie uzyskać można telefonując
33 863 80 71, 502 719 906 , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mieszkamwbeskidach.pl www.swinna.naszgok.pl
Na prace konkursowe oczekujemy pod adresem :
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej
Ul. Wspólna 13
34-331 Świnna

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl